Làm thế nào để có một sự kiện gây quỹ bóng đá trẻ có lợi nhuận

Gây quỹ cho các đội bóng thiếu niên là một thành phần cần thiết của trò chơi đối với phụ huynh, trẻ em, quản trị viên giải đấu và huấn luyện viên. Nó đòi hỏi một số nỗ lực để đưa ra một kế hoạch gây quỹ chất lượng và thực hiện thành công. Một khi bạn tìm thấy một chương trình thành công, nó có thể được sử dụng từ năm này qua năm khác. Chúng tôi đã chuẩn bị một số chiến lược gây quỹ bóng đá thanh niên để truyền cảm hứng cho chương trình của bạn và đưa con bạn đến sân.

Mẹo gây quỹ cho bóng đá thanh niên

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy chọn một ủy ban gây quỹ chất lượng để lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động của bạn. Huấn luyện viên, cha mẹ và thậm chí một hoặc review lewandowski ec hai trong số các cầu thủ trẻ là những lựa chọn tốt. Những người thúc đẩy bóng đá và những người có nền tảng tiếp thị cũng là những nguồn tốt. Cảnh giác giữ “chính trị” ra khỏi ủy ban. Điều này là dành cho trẻ em; đó không phải là một sân chơi dành cho người lớn, nơi mọi người có thể nuôi sống bản ngã của mình.
Đặt mục tiêu rõ ràng. Những người giúp đỡ các nỗ lực gây quỹ bóng đá của bạn cần biết bạn nên quay để làm gì và bạn đang ở đâu. Một mục tiêu phải cao cả, nhiều hơn một chút so với những gì bạn cần để bạn có lợi nhuận sắp tới mà vẫn tiết kiệm được mùa giải của mình.
Sau khi lựa chọn ủy ban của bạn, bạn sẽ muốn đưa ra một kế hoạch. Có một diễn đàn mở, nơi tất cả các ý tưởng gây quỹ được xem xét. Không phụ thuộc vào đối tượng mà bạn đang nhắm mục tiêu trong nỗ lực gây quỹ bóng đá của mình. Bạn đang nhắm mục tiêu các nhà tài trợ riêng lẻ, các công ty và hiệp hội, các thương gia địa phương hay một tổ hợp? Tôi cần lưu ý ở đây rằng các nghiên cứu chỉ ra rằng gần 75% số tiền quyên góp cho các sự kiện gây quỹ đến từ các nhà tài trợ cá nhân.
Khi kế hoạch gây quỹ được thiết lập, nó cần phải được thông báo cho người chơi, phụ huynh và tình nguyện viên. Truyền đạt rõ ràng những gì được mong đợi ở mỗi người. Hãy duy trì đối thoại. Đừng để quá bị cuốn vào các chi tiết của kế hoạch mà bạn bỏ qua việc xem xét các thông tin đầu vào có giá trị. Bạn không nhất thiết phải chấp nhận mọi lời đề nghị nhưng ít nhất hãy cân nhắc chúng. Ít nhất, nó thúc đẩy thiện chí và sự hợp tác và điều đó là vô giá.